Bokproduktion i 2000-talets anda

Bokproduktion av idag kan se ut på väldigt många olika sätt. Pappersboken är så populär som någonsin, och har blivit lite extra experimentell vad det gäller design, pappersval och skriftart. E-boken är en annan uppgift för dagens bokproduktion att mästra. Hur ska den här typen av digitaliserade böcker gestaltas bäst för att fungera optimalt på alla läsplatteskärmar? En populär produkt för ändamålet är Kindle, då den inte har störande bakgrundsbelysning eller andra distraherande funktioner.

De små förlagen har blivit många och berikar vår bokproduktion genom ideella projekt som tjänar målet att producera efter alldeles egen lust och smak. Vi kan ge ut våra egna böcker till överkomligt självkostnadspris på små förlag som månar om bredd och demokratiska tillvägagångssätt. Här sker bokproduktion i nära samarbete mellan författare och utgivare, vilket för båda sidor ger angenäma arbetsförhållanden.

När bokproduktion blir konsthantverk

I och med att bokproduktion blivit en så öppen marknad, där egna initiativ faktiskt leder till publicering, har människor av alla slag bestämt sig för att skapa sina egna verk. Många konstnärer och grafiker ger ut böcker som kan kategoriseras som både konsthantverk och litteratur. Noga utvalda papper med illustrationer och experimentella texttyper gör bokproduktion av detta slag till en sinnlig upplevelse. Många av dessa böcker återfinns till försäljning hos välsorterade konstbokhandlare i anslutning till museer och gallerier.

Bokproduktion är en ädel konstVad gäller vår inställning till bokproduktion har vi nu på 2000-talet tagit ett stort kliv tillbaka några hundra år i tiden till de tider, då boken inte var industrialiserad till sin produktion ännu. De tider, då en bok blev flera likadana böcker med hjälp av noggrann handskriftlig kopiering. Detta var en tid när bokproduktionen var oerhört tidskrävande och böcker var oerhört värdefulla, sällsynta varor. Att äga en bok då för tiden var en ynnest som inte många kom i åtnjutande av. De flesta var dessutom analfabeter och hade inte kunnat läsa en bok även ifall de fått tag på en. Idag är vi tillbaka till idén om boken som artefakt, som ett av mänsklig hand tillverkat föremål.